Агенцията за икономическо развитие – Варна организира информационна среща за представяне на възможности за финансиране по Съвместна Оперативна Програма „Черноморски басейн 2014-2020“ по втората покана за представяне на проектни предложения в четирите приоритети на програмата:

  • Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата
  • Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори
  • Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда
  • Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци

Срещата е по повод официалното откриване на новият проект на АИР – Варна BSB 294 AgroNet „Насочване на съвременни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на иноватина онлайн платформа“, с водещ партньор Грузински Институт по Обществени Въпроси.

Проектът е финансиран по „СОП Черноморски Басейн 2014-2020“ и има за цел да инициира трансгранично сътрудничество, целящо да увеличи възможностите за търговия и модернизация в селскостопанския и свързаните с него сектори посредством овладяване на съвременни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на новаторска онлайн платформа.

Срещата ще приключи с коктейл за осъществяване на контакти и споделяне на опит между участниците.

Дата на Събитието
4ти октомври, четвъртък от 15:00 часа.

Мястото на Провеждане
Зала „Одесос“ на хотел „Черно Море“ (гр. Варна, бул. Сливница 33)


Участието е безплатно. При желание за включване, моля да изпратите заявка с свободен текст на нашата контакт форма.