От 04 до 12 Декември, 2017 ще бъде организарано безплатно 7-дневно бизнес обучение по проект „Entrepreneur’s Manual“ на програма Еразъм+ – К1 младежки обмени. Участие в проекта ще вземат младежи от 10 страни вкл. България, Кипър, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Испания и Турция.

Информация за Проекта
Проект „Entrepreneur’s Manual“ има за цел да идентифицира общите проблеми и недостига на знание сред младите хора с отношение към бизнеса във всяка от страните на участниците, след което да им помогне да развият липсващите умения, необходими им за стартиране на собствен бизнес. Обучението ще адресира проблема с младежката безработица и методите за преодоляването им чрез създаване на собствени работни позиции базирани на уменията и образованието на младите хора – участници в проекта, което ще им помогне да преценят по-добре рисковете на собствения бизнес.

Обучението ще покаже как различните пазари влияат един на друг и как успеха или провала на един бизнес може да бъде повлиян от различните култури.

Участниците в този тренировъчен курс ще получат насоки и съвети за това как да стартират собствен бизнес и къде да намерят различни възможности за допълнително развитие.

Място на Провеждане
Обучението ще се проведе в Gilwell Park, London, UK. Паркът е световно известно място сред скаутските организации и представлява затворен комплекс на територията, на който могат да се практикуват най-различни дейности от каякинг до конна езда. В дните, в които времето позволява участниците ще имат дейности на открито.

Условия за Участие
До 3 участника от всяка страна ще бъдат включени в този младежки обмен. Пътните разходи, нощувки и храна се покриват изцяло от проекта. С цел по-добро усвояване и участие в обучението, кандидатите трябва да могат да говорят свободно английски език. Пълното участие във всички занятия по време на курса е задължително!

Участниците покриват самостоятелно самолетните си билети и др. пътни разходи за достигане на мястото на обучението, където ще им бъдат уредени нощувки и храна(закуска, обяд, вечеря) от организацията домакин и главен партньор по проекта One Terrene International (OTI).

След приключване на обучението и отчитане на пътните разходи самостоятелно от всяка национална група, ще бъдат възтановени 50% от тези разходи. След окончателното отчитане на проекта (приблизително 6 месеца), на участниците ще бъдат възтановени останалите 50% от пътните им разходи.

Молим всеки, който желае да се включи в обучението, да изпрати заявка в свобен текст на нашата контакт форма. Ще бъдат селектирани само 3 кандидата на базата на техните умения и комуникативност.