От 19 до 20 юни 2021г. в гр.Галац, Румъния ще се проведе Международен Фестивал за мед, чай и местни традиционни продукти.

По проект ITM BEE-BSB по ОП“Черноморски басейн“ АИР Варна ще организира участие на 6 производители на пчелен мед и продукти по време на фестивала Ще бъде осигурен щанд от румънския партньор по проектa Асоциацията Технопол Галати за представяне на мостри, каталози, промоционални и други материали от участниците от българска страна.

Желаещи фирми и производители на пчелен мед да представят свои продукти или каталози по време на фестивала могат да се свържат с АИР Варна до 10 юни 2021. С предимство са фирми и пчелари, участвали в дейностите по проекта и спомогнали за реализирането му.