Откриваща конференция по проект ITM BEE-BSB – „Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните сектори в региона на Черно Море“ бе организирана от АИР миналата седмица във Варна. Домакин на конференцията бе Район “Одесос”, Община Варна.

Представители на общинската и държавната администрация, пчелари и производители на мед, както и други структури популяризиращи работата с европейски проекти с отношение към селскостопанския сектор взеха участие в събитието.

Конференцията стартира с традиционни български фолклорни танци от група ученици от танцовата школа при Тракийско Дружество Варна, след което беше открита от г-н Атанас Христов (Зам. Кмет на Район “Одесос”), който предаде поздравления от името на г-н Георги Недев (Кмет на Район “Одесос”). Речта беше фокусирана върху сътрудничеството на общинските институции с неправителствени организации като АИР – Варна, които работят по проекти в подкрепа на местното социално – икономическо развитие, чрез развитие на първичния сектор – селско стопанство и хранително вкусова промишленост, вкл. пчеларството.

Конференцията продължи с приветствена реч от г-н Методи Николов (Председател на АИР Варна), който наблегна на важноста на между-съседското сътрудничество в контекста на проекта, след което беше дадена думата на г-н Лаурентиу Драсовен (Ръководител Проект в Асоциация Технопол Галати – водещ партньор по проекта). Г-н Драсовен предстви своята асоциация и направи кратка презентация на основните дейности по проекта ITM BEE-BSB. Той също така представи кратък преглед на пчеларския сектор в Румъния с актуална статистическа информация за развитието на този сектор.

Програмата на събитието продължи с кратки приветствени речи от представители на партньорите в консорциума на проекта, които представиха техните организации и споделиха информация за ситуацията на пчеларския сектор в съответните страни:

  • Реч от представител на Регионалната Търговска Камера в Николаев – г-н Александър Савитски
  • Реч от представител на Бизнес Център Кахул – г-н Анатол Небуну
  • Реч от представител на Източна Черноморска Агенция за Развитие в Трабзон – г-н Мурат Аладаг

Последва презентация на проекта от г-жа Тодорка Димитрова (Директор на АИР) с акцент върху планираните дейности, включително информация за предстоящото пчеларско изложение в гр.Варна през м.септември, 2019г. и други теми, свързани с изпълнението на проекта.

Доста въпроси бяха повдигнати от присъстващите на конференцията, които показаха голям интерес по време на откритата сесия за въпроси и отговори, като някои от участниците направиха ценни предложения. Част от изказванията в дискусията бяха направени от:

  • Г-н Юри Зарев – Представител на Национална Служба за Съвети в Земеделието при Министерство на земеделието, храните и горите
  • Г-н Димитър Димитров – Председател на сдружение на пчеларите, включващо 5 района – гр.Варна и общините около нея
  • Г-н Валентин Атанасов – Управител на фирма БАРД 90 за производство, изкупуване, преработка и износ на пчелен мед с фабрика край гр. Варна (в село Куманово), построена с финансиране от ЕС.

В дневния ред на конференцията беше отделено социално време за установяване на нови контакти между местните фирми и гостите от консиорциума на проекта от Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

Събитието приключи с обща снимка на всички участници в конференцията с Кметът на район Одесос – г-н Георги Недев заедно с тримата заместник кметове – г-н Атанас Христов, г-жа Емилия Христова и арх. Николета Станева.