Агенция за икономическо развитие на Варна (АИР – ВАРНА) организира Заключителна конференция по проект ITM BEE-BSB 136 „УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЧЕЛАРСТВОТО И СВЪРЗАНИ СЕКТОРИ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН”.

Конференцията е насочена към местните заинтересовани лица и обществеността като цяло. Тя има за цел да представи общите и специфични цели на проекта, достигнатите резултати и постиженията.

Конференцията ще започне в 10:00 ч. с приветствие към участниците от г-н Лаурентиус Драсовян от Асоциация Технопол Галац (Румъния) – ръководител на екипа, работещ по проекта, и представяне на постигнатите резултати в основните области на проекта. Представител на българския партньор в проект ITM BEE-BSB ще направи преглед
на дейностите на АИР- Варна и приносът на агенцията за реализиране на проекта.

Допълнителна презентация на тема „Късни летни грижи и зимуване на пчелни семейства” ще представи доц. д.н. проф. д-р Пламен Христов, Институт по животновъдство – Костинброд. След презентацията следва представяне на „Възможностите за подкрепа на млади фермери и малки стопанства през 2021 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ от г-н Юрий Зарев, Ръководител на Териториалния Офис в гр.Варна на Националната служба за съвети в земеделието към Министерството на земеделието, храните и горите (България).

В конференцията ще вземат участие пчелари и представители на пчеларски сдружения от петте страни партньори по проекта: България, Молдова, Румъния, Турция и Украйна. Осигурен е симултанен превод на английски език.

Конференцията е част от комуникационните дейности по проект BSB 136 с акроним ITM BEE-BSB. Проектът е съфинансиран в рамките на JOP „Черноморски басейн 2014-2020“. Той е с продължителност 28 месеца.

Участието в конференцията е безплатно. Регистрацията ще бъде отворена от 9:30ч.

Кога и къде?

Дата: 21 Юли, 2021г.
Час: Започва от 10:00ч.
Местоположение: Conference Hall of Cherno More Hotel & Casino (33 Slivnitsa Blvd., Varna, Bulgaria)

Програма

09:30 – 10:00Регистрация на участниците
10:00 – 10:15Откриване на конференцията и поздравителен адрес към участниците от г-н Лаурентиус Драсовеан – Асоциация Технопол Галати
10:15 – 11:00Представяне на резултатите от проект ITM BEE-BSB и приносът на АИР Варна за реализация дейностите по проекта.
11:00 – 11:30Кафе пауза
11:30 – 13:00Презентация на тема „Късни летни грижи и зимуване на пчелни семейства” – доц. д.н. проф. д-р Пламен Христов, Институт по животновъдство – Костинброд
13:00 – 14:00Пауза за обяд
14:00 – 15:00Възможности за подкрепа на млади фермери и малки стопанства през 2021 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Въпроси и отговори (По избор, за българските пчелари и участниците в конференцията)
15:00Закриване на конференцията

Език: Ще бъде осигурен превод на живо от Английнски на Български и обратно.