На 27 май 2019г. се проведе откриваща конференция и партньорска среща по проект „Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните сектори в региона на Черно Море“ – ITM BEE-BSB в гр.Галати, Румъния.

Конференцията бе открита от г-н Йонут Мокану – Изпълнителен Директор на Асоциация Технопол Галати (главен партньор по проекта), който отправи поздравителна реч към присъстващите на събитието и след това даде думата на представителите на консорциума по проекта, а именно партньорите от Агенция за Икономическо Развитие – Варна, Източна Черноморска Агенция за Развитие в Трабзон, Бизнес Център Кахул и Регионалната Търговска Камара в Николаев.

Г-н Лаурентиу Драсовен (Ръководител – проект към Асоциация Технопол Галати) направи презентация на проекта, след което конференцията продължи със сесия за въпроси и отговори, където бяха обсъдени детайли относно изпълнението на проекта и бяха повдигнати въпроси касаещи развитието на пчеларския сектор в Черноморския регион.