Уеб сайтът на проект „Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните сектори в Черноморския басейн “ ITM BEE-BSB е вече онлайн на адрес www.itmbeebsb.com