Разработенo е ново „Ръководство за медоносния потенциал, климатичните условия, качеството на въздуха и почвата в басейна на Черно море“ по темата за пчеларство и свързаните с него сектори.

Изтеглите от тук