Обучение по проект BSB541 TEAWAY– Популяризиране на чая като двигател на растежа в региона на Черноморския басейн бе организирано онлайн на 27.11.2020г. от АИР Варна в сътрудничество и със съдействието на Катедра „Аграрна Икономика“ при Икономически Университет Варна и ТОО Варна на Националната служба за съвети в земеделието.

Целта на обучението бе изграждане на капацитет в сферата на отглеждането на билки, производството и търговията с чай, като се насърчават и показват местните и регионалните продукти за чай и създаването на нови пазарни възможности.

В обучението взеха участие над 30 представители на производители на билки , етерично-маслени култури и чай, преподаватели и студенти от ВУЗ в града, общински служители и други заинтересовани лица от темата.

Проектът се изпълнява с подкрепата на СОП «Черноморски басейн 2014-2020».