Агенцията за икономическо  развитие Варна отправя покана към  заинтересовани  бизнес консултанти и МСП за участие в Менторската програма по проект Fit for Business Growth (F4BG), с подкрепата на програма Еразъм+ на  ЕС. Повече информация за проекта може да се намери на официалният сайт на проекта както и в секция проекти.
 
УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА, която ще се реализира в периода м.октомври, 2016г. – м.март, 2017г., са посочени в документите по-долу.

Покана  към  експерти и МСП

F4BG Апликационна форма  за ментори в  pdf. формат

F4BG Апликационна форма за ментори в Word формат

 
В програмата могат да вземат участие  консултанти от цялата страна. Обучението за менторите   ще бъде с продължителност  на  макс. 1/2 ден  и ще се проведе он-лайн за лицата, които са с локация извън Варна .
 
Краен срок за кандидатстване – 20 септември 2016г.  за ментори