Онлайн обучение за F4BG  ментори ще се проведе на 18-ти ноември 2016 (петък) между 13:00-15:00 местно български време, и  на място в офиса на АИР Варна в гр. Варна, ул.”Отец Паисий” №11, ет. 5 на 19-ти ноември 2016 (събота) между 13:00 -16:00 часа. Обучението е част от дейностите по проект Fit for Business Growth, финансиран по Програма Еразъм +  чрез  Националната Агенция на Програмата във Великобритания. Водеща организация: Exponential Training & Assessment Limited.

Повече информация за проекта и обучението можете да намерите на следните линкове:

www.veda-bg.eu/bg/projects/fit4businessgrowth

www.fit4businessgrowth.eu/

Четиринадесет менториот градовете Варна, София, Враца, Стара Загора и Велико Търново ще взематучастие в тренинга, насочен към разбиране на това как да се приложи Модела F4BG при работа с клиенти.

Очакваните резултати от обучението включват:1. Запознаване с проекта  F4BG по  програма Еразъм+ и Модела F4BG. 2. Научаване как да се използва Инструмента за диагностика, разработен по проект F4BG. 3. Запознаване с всяка от 16-те бизнес практики и подкрепящи инструменти. 4. Разбиране как да се приложи и използва Модела F4BG с клиенти. 5. Съгласуван план за изпълнение на F4BG менторство  с клиенти. 6. Научаване как да се предостави обратна информация на екипа по проект F4BG.

Заинтересовани лица са поканени да вземат участие в он-лайн обучението. Линк към платформата за електронно обучение ще бъде предоставен при поискване.