Възможностите за икономическо развитие и младежка заетост чрез създаване на качествен културен туризъм на основата на културно-историческото наследство от Първата Световна Война в страните от региона на р.Дунав бяха в основата на презентацията на проект Networld от АИР Варна през втория ден на ХІІ Международна конференция, организирана в гр.Варна през м. септември, 2017 от Варненска Търговско-Индустриална Камара и Регионален Кластър Североизток.

Сред гостите на конференцията бяха посланика на Китайската Народна Република в България, ръководители на търговски отдели в посолствата на Австрия, Испания и Полша. Участие в конференцията взеха представители на българското Министерство на земеделието, храните и горите, Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, БАН, Институт по рибни ресурси, Медицински Университети в гр. Варна, МСП и НПО.