Разбирането и внедряването на роботи и изкуствен интелект на работното място се превръща във все по-важен аспект на икономическия растеж в Европа. За да се възползват от технологичния напредък, мениджърите на малки и средни предприятия (МСП) се нуждаят от подходящи инструменти (включително умения и способности), за да оценят стойността на автоматизацията и да интегрират роботи и изкуствен интелект в работата. Мениджърите на МСП трябва също така да вземат предвид редица фактори, свързани с тази интеграция, като работните процеси или социалнте фактори.

ROB-SME е проект, съфинансиран по програма Erasmus+ KA204 – Стратегически партньорства за образование за възрастни . Той е с продължителност м.септември 2019 – м.август 2021 и има за цел да даде възможност на МСП ефективно и ефикасно да въведат роботи / изкуствен интелект на работното място с оглед да се увеличи производителността им и да ги направи по-конкурентни. Очаква се над 800 участника, МСП, агенции за подпомагане на МСП, агенции за предприемачество и обучаващи институции и лица, пряко или косвено да се възползват от участие в проекта.

Целта на проекта ще бъде да се разработи, въз основа на проучването и анализа на нуждите на МСП в Европа, серия от инструменти за обучение и подкрепа на мениджърите на МСП, които да им позволят да оценят стойността на роботите и изкуствения интелект върху тяхното бизнес развитие и устойчивост, и след това ефективно да ги въведат. Тези инструменти ще включват ръководство за добри практики и инструменти за самооценка и ще бъдат достъпни на онлайн платформа за обмен на информация.
Имайки предвид краткосрочните, средносрочните и дългосрочните въздействия, проектът има за цел да развие и насърчи интереса на мениджърите на МСП към въвеждането на „Технологиите на новото време“ в техния бизнес, да предостави повече информация по темата и да им помогне при вземането на решения. След като ползите от използването на резултатите от проекта бъдат осъществени и приети от МСП, цялостното въздействие ще бъде да се даде възможност на МСП ефективно и ефикасно да въведат роботи / изкуствен интелект на работното място с оглед да се увеличи производителността им и да ги направи по-конкурентни.

Проектът започна успешно с начална среща, проведена на 14-15 ноември,2019г. в Кингстън на Хъл, Великобритания. За повече информация, можете да посетете уебсайта на проекта.