Като част от проекта Silver Grow Erasmus+, партньорите в консорциума проведоха документно проучване на ситуацията на пазара на труда на възрастните хора във всички партньорски страни – Словения, Полша, Финландия, Германия и България. Резултатите показват, че всички страни, участващи в изследването, са изправени пред едни и същи проблеми (застаряващо население, намаляваща раждаемост). В резултат на това във всички страни се наблюдава все по-голям брой по-възрастни работници, които все още трябва да работят, тъй като прагът за пенсиониране се увеличава, а пенсиите намаляват. Пълният доклад  е достъпен за сваляне от тук.