Проектът SilverGrow беше представен на участниците от Испания, Гърция, Кипър и България в курс за обучение на обучители по проект BlueDivet. Събитето бе организирано от IDEC в гр.Пирея, Гърция между 30.10.2023 и 03.11.2023.
Представители на АИР Варна имаха възможност да се срещнат с екипа на IDEC и да обсъдят проблема с работниците на възраст 50+ години в Пирея, доколкото IDEC е координатор на проект по Еразъм+ с наименование Senior plus (https://seniorplusproject.eu/results/) – “Образователните общности за насърчаване на бизнес възможностите за безработни лица над 55 години чрез предприемачество”.
Консорциумът по проект Senior plus разработва практически решения в подкрепа на възможностите за предприемачество за хора над 55 години, със специален акцент върху тези, изложени на риск от социално изключване.