От 12 до 20 Август бе проведено бизнес обучение по програма Еразъм+ категория К1 младежки обмени, където АИР – Варна е партньор по проекта с име „Business Basics”. Събитието се проведе в Gilwell Park, London, UK, където домакин беше международната организация One Terrene International (OTI), която също така е и водещ партньор по проекта.

Целта на обучението е да подпомогне младите хора да разберат по-добре концепцията, която се крие зад създаването на собствен бизнес и да вникнат във всички задължителни елементи за да бъде той успешен. Този обмен е насочен към нарастващата безработица сред младите хора в ЕС и цели да покаже предимствата и недостатъците на собствения бизнес, както и да подобри комуникацията и мултикултурните им познания.

Участие в проекта взеха младежи от 10 страни вкл. Белгия, България, Великобритания, Кипър, Чехия, Гърция, Латвия, Полша, Румъния, Турция.