От 04 до 12 Декември бе проведено бизнес обучение по програма Еразъм+ категория К1 младежки обмени, където АИР – Варна е партньор по проекта с име „Entrepreneur’s Manual”. Събитието се проведе в Gilwell Park, London, UK, където домакин беше международната организация One Terrene International (OTI), която също така е и водещ партньор по проекта.

Проект „Entrepreneur’s Manual“ има за цел да идентифицира общите проблеми и недостига на знание сред младите хора с отношение към бизнеса във всяка от страните на участниците, след което да им помогне да развият липсващите умения, необходими им за стартиране на собствен бизнес. Обучението ще адресира проблема с младежката безработица и методите за преодоляването им чрез създаване на собствени работни позиции базирани на уменията и образованието на младите хора – участници в проекта, което ще им помогне да преценят по-добре рисковете на собствения бизнес.

Участие в проекта взеха младежи от 10 страни вкл. България, Кипър, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Испания и Турция.