Чаят е една от най-древните напитки в света и втората най-консумирана след водата. Преди краят на 19ти век производството на чай е било концентрирано предимно в Азия. Все пак глобалното покачване на търсенето на чай кара други страни да почнат да отглеждат и предлагат техни собствени видове чай за да запълнят тази нужда. Към момента около 40 страни в световен мащаб произвеждат чай.

Днес едно от най-главните места за отглеждане на чай е Черноморския район. През годините чаят е пристигнал по тези места по най-различни маршрути, като развиването и отглеждането му е отнело доста време. Монголците и търговците по пътя на коприната първи са представили чая на руснаците, турците, персите както и на народа на Туркменистан, Узбекистан и др. Около началото на 20ти век и след многобройни опити, чаят почнал да се отглежда в планините между Каспийско Море и Черно Море. Климата около крайбрежието на черноморският басейн е подходящо за най-различни селскостопански дейности и продукти. Мекият влажен морски климат на черноморското крайбрежие прави търговското земеделие доходно, което също е благоприятно за чаените плантации.