Минестерството на Икономиката финансира с до 19 800лв. бизнес идеите на млади предприемачи по проект Техностарт 3. Поканата е отворена на 29 Април 2017, като крайния срок за кандидатстване е 29 Май 2017г.

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи – студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл – момента на разработена бизнес идея. В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план.

За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон  и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.

Повече относно допустимите условия за кандидатсване и изтегляне на формулярите можете да научите тук.