Презентация на тема „Тенденции и перспективи в развитието на пчеларството в България“ – доц. Мария Станимирова, Икономически Университет – Варна

Презентацията е изнесена по време на среща за обмен на информация на 5 ноември 2020г., в гр. Варна, организирана от Агенцията за Икономическо Развитие Варна със съдействието на териториален офис Варна на Национална Служба за Съвети в Земеделието (НССЗ) и Икономически Университет (ИУ) – Варна.

Срещата е в изпълнение на проект Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните сектори в Черноморския Басейн с акроним ITM BEE-BSB финансиран по съвместна оперативна програма “Черноморски Басейн 2014-2020“