Агенцията за икономическо развитие Варна (АИР Варна) отправя покана към младежи и обучители на млади хора за участие в обучения по проект mAPP My Europe, финансиран от Румънската Национална Агенция по програма Еразъм+.

Тема
Неформални методи за образование в областа на културното наследство

Кога?
29 Януари – 02 Февруари, 2019

Къде?
Каламата, Гърция


Участниците следва да ползват разговорно английски език и да се ангажират с организиране на семинар за последващо споделяне на получените знания по време на съответното обучение в местната общност.

Разходите за пътни, хотел и дневни на участниците в обученията се покриват по проекта до лимита на ставките по Програма Еразъм+, направление K2. Заинтересованите лица за участие в обученията следва да изпратят заявка в свободен текст до АИР Варна с посочване на своето име и презиме, организацията, към която работят, е-мейл, телефон, кратко описание на опита си за работа с младежи.

Изпрати Заявка