Агенцията за икономическо развитие – Варна в сътрудничество със Съюза на екскурзоводите в България, организира няколко информационни и образователни събития през м.септември 2018 г. за популяризиране на резултатите от проект NETWORLD сред общественоста като цяло, включително сред младите хора и хората с увреждания. Като част от тези събития Агенцията представи Транснационалната брошура по проект NETWORLD с обекти на културното наследство от Първата световна война пред две групи чуждестранни туристи в гр. Варна. Над 45 посетители от Канада, Мексико, Русия, Великобритания, Белгия, Германия, Гърция и Испания преминаха покрай Военноморския музей, Паметника на полковник Милко Железов и Аквариума в гр. Варна – част от културното наследство, включена в брошурата и базата данни Database World War One Sites – The Networld Database. Участниците във варненските градски обиколки получиха екземпляри от брошурата, осигурени от Регионалния Исторически Музей – Добрич.

Транснационалната брошура е разработена в рамките на проект NETWORLD, с подкрепата на Транснационална програма Дунав на ЕС, с координатор на дейноста – националния Институт за Научни Изследвания и Развитие в Туризма от Румъния. Брошурата съдържа описание и снимки на свързани с войната паметници и обекти в девет страни от региона на р.Дунав, карта на ключови дати и събития от Първата световна война и кратко описание на проекта. Електронно копие на брошурата е налична и може да бъде изтеглена за печат от тук.