Проектът WINBLUE беше представен на участниците от Испания, Гърция, Кипър и България в курс за обучение на обучители, реализиран в рамките на финансирания по програма Еразъм+ проект с акроним BlueDivet – “Умения за дигитализация на синята икономика за студенти в ПОО” с приемаща организацуя IDEC в гр. Пирея, Гърция.
Представители на АИР Варна имат възможност да се срещнат с екипа на IDEC, за да обсъдят предизвикателствата и проблемите на жените в секторите на синята икономика, които са във фокуса и на проект WINBLUE.
В момента IDEC изпълнява над 60 проекта между които са проект Blue-C – “Сътрудничество на крайбрежните общности чрез съвместна работа, съвместно проектиране и съвместно създаване” (https://inishowen.ie/blue-c/ ) и проект SECOVE (https://secove-project.eu/). Вторият проект има за цел да създаде платформа за сътрудничество за центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение (CoVEs) в цяла Европа в сектора на възобновяемата и устойчива енергия, с акцент и върху привличането на повече жени в този сектор.
Наскоро IDEC стартира нов проект, озаглавен GENDERATE – “Интегриране на принципа на равенство между половете в TVET”. Организацията се интересува от по-нататъшно сътрудничество с АИР Варна по въпросите на равенството между половете в секторите на синята икономика.