Проектът WINBLUE има за цел да ускори овластяването на жените в синята икономика чрез улесняване на участието им в пет сектора: – кръгова синя биоикономика и биотехнологии, – аквакултури и рибарство, – офшорна възобновяема енергия, – устойчив крайбрежен туризъм, – авангардни технологии за опазване и възстановяване на морските екосистеми. Проектът ще стартира пет WINBLUE лаборатории за включване на заинтересованите страни в: съвместно проектиране и прилагане на модели на план за равенство между половете; разработване и валидиране на програми за повишаване на квалификацията и обучение за жени; прилагане на стратегия за събиране на данни и наблюдение за сравнение и наблюдение на развитието на приобщаването на пола в синята икономика; идентифицират и оценяват много възпроизводими добри практики.
Информационният лист (Fact Sheet) по проект WINBLUE е един от първите резултати от проекта, който беше изготвен с участието на АИР-Варна. Достъпен е на линка https://www.marina-platform.eu/registeredarea/onlinelibraries/viewCollection/110