АИР Варна продължава с поредица от срещи – семинари за насърчаване на земеделски производители и фирми от селското стопанство и свързаната с него сектори да се регистрират в платформа за он-лайн търговия в Черноморския регион. Втората среща/семинар се проведе в сградата на Община Ветрино на 31 юли 2019 със съдействието на МИГ Възход и ОИЦ-Варна. На срещата участваха 28 представители на общината, местни заинтересовани лица, земеделски производители, които проявиха интерес към проекта и възможноста за безплатна регистрация в платформата на този линк.

Платформата се разработва по проект AgroNet – „Насочване на съвременни възможности за търговия в селското стопанство чрез създаване на иновативна онлайн платформа“ със съдействието на Програма „Черно море 2014-2020“.